Skip to main content

Proje hakkında

Genel Bakış

Kıbrıs’ta sivil katılım ve aktif vatandaşlık, kurumsal engeller veya vatandaşların statülerine ilişkin farkındalık eksikliği gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır.

Aktif vatandaşlık ve sivil katılım, eşitlikçi ve dayanıklı bir toplum inşa etmek için hayati öneme sahiptir. EMERGE, sivil toplumu güçlendirmek ve sivil katılımı teşvik etmek için kapsamlı bir çerçeve ortaya koymayı öngörüyor.

Toplumdaki değişim bizim aracılığımızla gerçekleşebilir ve aktif vatandaşlık, vatandaşlar olarak neler yapabileceğimizin, sahip olduğumuz gücün ve bu dünyada yapabileceğimiz değişimin farkına varılmasına katkıda bulunabiliriz.
 • arr1
 • arr1
 • arr4
 • Amaç

  EMERGE sivil toplumu güçlendirmeyi ve sivil katılımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

  Hedefler

  1. Vatandaşların sosyal ve politik meseleler ve süreçlere ilişkin anlayışını artırmak, onları sivil ve kamu işlerine katılma konusunda harekete geçirmek.
  2. Vatandaşların ve paydaşların etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla uzun vadeli sürdürülebilirliğe ulaşmaları için sivil toplum kuruluşlarının ve uygulayıcıların kapasitesini geliştirilmek.
  3. STK’lar arasındaki işbirliklerini-sinerjileri teşvik edin ve geliştirin, destekçi ve paydaş ağlarının genişletilmesine yardımcı olmak.
  4. Vatandaşlar ve paydaşlar arasında Kıbrıs’taki STK’ların çalışmaları ve katkılarına ilişkin farkındalığı ve takdiri artırmak.
 • EMERGE projesi, sivil katılımı artırmak ve sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek için aşağıdaki eğitim materyallerini geliştirecek ve etkinlikler düzenleyecektir:

  1. Vatandaşların Güçlendirilmesi Kursu.
  2. Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) için Kapasite Geliştirme Programı.
  3. Atölye Çalışmaları.
  4. Farkındalık artırma kampanyaları.
  5. Kamu İstişareleri.
  6. Web seminerleri.
  7. Videolar
 • CARDET

  CARDET, sosyal adalet, e-Öğrenim, eğitim, katılım, ESL, dijital beceriler ve inovasyon alanlarında kapasite geliştirme ve planlamanın geliştirilmesiyle ilgili 400’den fazla projeyi tamamlamıştır. Ekibimizin üyeleri, yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeleri, UNESCO, Commonwealth of Learning, OECD, YALE Üniversitesi ve Google gibi kuruluşlarda yüksek profilli pozisyonlarda görev yaptı. CARDET ekibi, birçoğu Avrupa Komisyonu, BM Kalkınma Programı, uluslararası kuruluşlar ve dünya çapındaki hükümetler tarafından desteklenen 45’ten fazla ülkede projelere başarıyla katılmıştır. Yönetim ekibi, 10 yönetim kurulu üyesi ve danışma kurulu tarafından desteklenmektedir.

  Koumanto

  Koumanto stin Tzepi sou’, finansal okuryazarlığı teşvik etmek amacıyla uluslararası kuruluşlarda, medyada, iletişimde ve finansal kurumlarda uzun yıllara dayanan deneyime sahip iki deneyimli profesyonelin girişimidir. Bu girişim, kurucularının deneyimlerini, bilgilerini ve içgörülerini paylaşma isteklerinden ve vatandaşların finansal kurumların ve araçların nasıl çalıştığını daha iyi anlamalarını desteklemek ve güçlendirmek için bir araç olarak finansal okuryazarlığa yatırım yapmanın gerekliliğine olan katı inançlarından doğmuştur. Bunu yaparken, bireylerin mali güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı ve sonuç olarak ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklanan sosyal, psikolojik ve mali zorlukları hafifletmeye yardımcı olmayı amaçlıyorlar.

Amaç

EMERGE sivil toplumu güçlendirmeyi ve sivil katılımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler

 1. Vatandaşların sosyal ve politik meseleler ve süreçlere ilişkin anlayışını artırmak, onları sivil ve kamu işlerine katılma konusunda harekete geçirmek.
 2. Vatandaşların ve paydaşların etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla uzun vadeli sürdürülebilirliğe ulaşmaları için sivil toplum kuruluşlarının ve uygulayıcıların kapasitesini geliştirilmek.
 3. STK’lar arasındaki işbirliklerini-sinerjileri teşvik edin ve geliştirin, destekçi ve paydaş ağlarının genişletilmesine yardımcı olmak.
 4. Vatandaşlar ve paydaşlar arasında Kıbrıs’taki STK’ların çalışmaları ve katkılarına ilişkin farkındalığı ve takdiri artırmak.

EMERGE projesi, sivil katılımı artırmak ve sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek için aşağıdaki eğitim materyallerini geliştirecek ve etkinlikler düzenleyecektir:

 1. Vatandaşların Güçlendirilmesi Kursu.
 2. Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) için Kapasite Geliştirme Programı.
 3. Atölye Çalışmaları.
 4. Farkındalık artırma kampanyaları.
 5. Kamu İstişareleri.
 6. Web seminerleri.
 7. Videolar

Ortaklar

CARDET
Cyprus

CARDET

CARDET, sosyal adalet, e-Öğrenim, eğitim, katılım, ESL, dijital beceriler ve inovasyon alanlarında kapasite geliştirme ve planlamanın geliştirilmesiyle ilgili 400’den fazla projeyi tamamlamıştır. Ekibimizin üyeleri, yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeleri, UNESCO, Commonwealth of Learning, OECD, YALE Üniversitesi ve Google gibi kuruluşlarda yüksek profilli pozisyonlarda görev yaptı. CARDET ekibi, birçoğu Avrupa Komisyonu, BM Kalkınma Programı, uluslararası kuruluşlar ve dünya çapındaki hükümetler tarafından desteklenen 45’ten fazla ülkede projelere başarıyla katılmıştır. Yönetim ekibi, 10 yönetim kurulu üyesi ve danışma kurulu tarafından desteklenmektedir.

Koumanto
Cyprus

KOUMANTO STIN TSEPI SOU

Koumanto stin Tzepi sou’, finansal okuryazarlığı teşvik etmek amacıyla uluslararası kuruluşlarda, medyada, iletişimde ve finansal kurumlarda uzun yıllara dayanan deneyime sahip iki deneyimli profesyonelin girişimidir. Bu girişim, kurucularının deneyimlerini, bilgilerini ve içgörülerini paylaşma isteklerinden ve vatandaşların finansal kurumların ve araçların nasıl çalıştığını daha iyi anlamalarını desteklemek ve güçlendirmek için bir araç olarak finansal okuryazarlığa yatırım yapmanın gerekliliğine olan katı inançlarından doğmuştur. Bunu yaparken, bireylerin mali güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı ve sonuç olarak ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklanan sosyal, psikolojik ve mali zorlukları hafifletmeye yardımcı olmayı amaçlıyorlar.

Active-Citizens-Fund-EMERGE_Iceland_Lienchtenstein_Norway

The EMERGE: EMpowERinG civic Engagement and participation project benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme,funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021. [Project Number: 29_ACF CY_CARDET]

Copyright © | Privacy policy