Skip to main content

Sivil Katılımı ve Katılımı Güçlendirmek

Sivil Katılımı ve Katılımı Güçlendirmek

HAKKINDA

Kıbrıs’ta sivil katılım ve aktif vatandaşlık, kurumsal engeller veya vatandaşların statülerine ilişkin farkındalık eksikliği gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır.

Aktif vatandaşlık ve sivil katılım, eşitlikçi ve dayanıklı bir toplum inşa etmek için hayati öneme sahiptir. EMERGE, sivil toplumu güçlendirmek ve sivil katılımı teşvik etmek için kapsamlı bir çerçeve ortaya koymayı öngörüyor.

EMERGE-about


E-ÖĞRENİM

Platformda hem Vatandaşların Güçlendirilmesi Kursuna hem de Sivil Toplum Örgütleri ( STÖ’ler) için Kapasite Geliştirme Eğitimine erişebilirsiniz. Vatandaşı Güçlendirme Kursunun amacı, katılımcıların temel toplumsal konular, mevcut gerçekler ve zorluklar hakkındaki anlayışlarını derinleştirmektir. Kurs, sivil katılımın önemini ve sivil toplum örgütlerinin kamusal süreçleri etkilemedeki ve vatandaşların haklarını ve bakış açılarını savunmadaki rolünü vurgulamaktadır. Sivil Toplum Örgütleri ( STÖ’ler) için Kapasite Geliştirme Eğitimi, STÖ’lerin kapasitelerini ve sürdürülebilirliklerini geliştirmeyi, bu örgütleri desteklemeyi ve güçlendirmeyi taahhüt etmektedir.

EMERGE-about

Bize Ulaşınız

    EMERGE_contact
    Active-Citizens-Fund-EMERGE_Iceland_Lienchtenstein_Norway

    The EMERGE: EMpowERinG civic Engagement and participation project benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme,funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021. [Project Number: 29_ACF CY_CARDET]

    Copyright © | Privacy policy