Skip to main content

EMERGE Lansman Etkinliği @ HomeForCooperation

CARDET’in Kasım 2022’de Home For Cooperation’da gerçekleşen lansman etkinliği, STK profesyonellerini, paydaşları, yetkilileri ve vatandaşları bir araya getirerek sektördeki ağınızı ve bağlantılarınızı genişletmenin yanı sıra işbirliği ve ortak eylem olanaklarını keşfetmek için eşsiz bir fırsat sundu.

En önemlisi, Avrupa Ekonomik Alanı Hibeleri, EMERGE ve daha güçlü STK’lar için projeleri ve Sivil Alan aracılığıyla Kıbrıs sivil toplum örgütlerini desteklemek ve güçlendirmek için yürütülen çalışmalar ve eylemler hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sundu.

Etkinlik AKA Hibeleri tarafından finanse edilen EMERGE projesi kapsamında CARDET, Koumanto Stin Tsepi sou, Civil Advocates ve Civil Space tarafından düzenlenmiştir.

 

Active-Citizens-Fund-EMERGE_Iceland_Lienchtenstein_Norway

The EMERGE: EMpowERinG civic Engagement and participation project benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme,funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021. [Project Number: 29_ACF CY_CARDET]

Copyright © | Privacy policy