Skip to main content

Vatandaşlar ve kurumlar arasında bir dizi Açık Diyalog etkinliği

EMERGE, vatandaşların kamusal alanda bilgilendirilmesi ve harekete geçirilmesine katkıda bulunma çabasının bir parçası olarak vatandaşlar ve devlet kurumları arasında bir dizi açık diyalog etkinliği düzenlemektedir. Bu etkinliklerin amacı vatandaşlara kaydedilen veriler ve uygulanan politikalar hakkında bilgi edinmenin yanı sıra görüş, öneri ve deneyimlerini yetkililerle paylaşarak tartışma fırsatı sunmaktır.

Kamuya açık diyalog etkinlikleri dizisi, CARDET ofislerinde (Lykavittou 29, Engomi) gerçekleştirilecek ve halka açık olacak tematik tartışmaları içermektedir. Konu başlıkları ve bu konularda yer alacak kuruluşlarla ilgili daha detaylı bilgi ve ilgi bildirim formları aşağıda yer almaktadır.

1. Açık Kamu Diyaloğu “Barış ve Aktif Vatandaşlık için Eğitim”

8 Şubat Perşembe 17:00 – 18:30

Serinin ilk etkinliği, Milli Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı’ndan bir temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve öğrencilerin topluma katılımının teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi ve toplumsal yaşamın inşası çabasında eğitimin ilişkisi ve rolü incelenecek. barış kültürü.

Etkinlik kapsamında katılımcılar aşağıdaki konularda fikir alışverişinde bulunacak, öneri ve deneyimlerini tartışma fırsatı bulacaklar:

Barış kültürünün şekillenmesinde eğitimin rolü
Barış Eğitimi: Önyargılarla Mücadele
Okul ortamında aktif vatandaşlık

Tartışmaya katılmak için buraya tıklayarak kayıt olmanız gerekmektedir.

Kayıt formunda tartışmak istediğiniz soruları da gönderebilirsiniz.

2. Açık Kamu Diyaloğu “Cinsiyet ve Eğitim: Eşitlik Toplumuna Doğru”

14 Şubat Çarşamba 17:00 – 18:30

Serinin ikinci etkinliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiserliği ile işbirliği içinde düzenleniyor ve bu etkinlik kapsamında eğitim ile eşitliği teşvik etmek amacıyla toplumsal cinsiyet stereotipleriyle mücadele çabası arasındaki bağlantı analiz edilecek. Cinsiyet Eşitliği Komiseri Bayan Jozis Christodoulou Açık Diyaloğa katılacak, ofisi tarafından desteklenen eylem ve stratejileri sunacak ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunacak.

Etkinlikte katılımcılar aşağıdaki konularda öneri ve deneyimlerini tartışacak:

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir kültürün şekillenmesinde eğitimin rolü.
Meslek seçiminde cinsiyet boyutu.

Tartışmaya katılmak için buraya tıklayarak kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt formunda tartışmak istediğiniz soruları da gönderebilirsiniz.

3. Açık Halk Diyaloğu “Gençlerin topluma aktif katılımı”

21 Şubat Çarşamba 18:00 – 19:30

Serinin üçüncü etkinliği Kıbrıs Gençlik Örgütü (ONEK) işbirliğiyle düzenlenecek ve gençlerin aktif vatandaşlığını teşvik etmek ve güçlendirmek için mevcut verilere, koşullara ve gerekli adımlara odaklanacak.

ONEK Başkanı Sayın Kleanthis Koutsoftas, Açık Diyaloğa katılarak ONEK’in gençlerin aktif katılımını desteklemek ve teşvik etmek için sunduğu eylemleri, programları ve destek hizmetlerini sunacak.

Etkinlik kapsamında katılımcılar aşağıdaki konularda fikir alışverişinde bulunacak, öneri ve deneyimlerini tartışma fırsatı bulacaklar:

Gençlerin siyasete ve demokratik hayata katılımı
Gençlerin organize gruplara katılımı

Tartışmaya katılmak için buraya tıklayarak kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt formunda tartışmak istediğiniz soruları da gönderebilirsiniz.

4. Açık Kamu Diyaloğu Sürdürülebilirlik, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

6 Mart Çarşamba 18:00 – 19:30

Serinin dördüncü etkinliği, Çevre Komiseri Ofisi işbirliğiyle düzenleniyor ve burada Çevre Komiseri Bayan Antonia Theodosiou da görev alacak, ofisi tarafından desteklenen eylem ve stratejiler sunulacak, katılımcılarla görüş alışverişinde bulunulacak.

Bu etkinlik hakkında daha fazla bilgi yakında eklenecektir.

Active-Citizens-Fund-EMERGE_Iceland_Lienchtenstein_Norway

The EMERGE: EMpowERinG civic Engagement and participation project benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme,funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021. [Project Number: 29_ACF CY_CARDET]

Copyright © | Privacy policy