Skip to main content

Toplumda anlamlı değişimin altyapısını oluşturmak

CARDET ve Koumanto stin Tsepi sou tarafından yürütülen EMERGE projesi, yurttaşların topluma katılımını artırmaya yönelik kapsamlı bir çevrimiçi eğitim programının resmi olarak yayınlandığını gururla duyurur. İnteraktif sunumlar ve materyaller içeren program, yurttaşlara ve Sivil Toplum Örgütlerine (STÖ’ler) sosyal sorunların ele alınmasında ve genel olarak halkın katılımında etkinliklerini artıracak bilgi ve rehberlik sunmaktadır.

Projenin web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen eğitim programı, demokrasinin temel değer ve ilkelerinin ayrıntılı bir sunumunu içermekte ve aktif katılımın çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, STÖ’lere (gönüllü, gençlik ve sivil toplum örgütleri) çalışmalarını ve vizyonlarını etkili ve sürdürülebilir bir şekilde tanıtmak için güçlü stratejiler formüle etmeleri ve uygulamaları için pratik rehberlik ve araçlar sunmaktadır.

Özellikle demokratik değerler ve kurumların incelenmesinin yanı sıra vatandaşların değişimi teşvik etmedeki rolünü analiz etmektedir. Ayrıca, kolektif bir bakış açısıyla aktif katılımın inceliklerini araştırırken, daha fazla kişisel güçlendirmeyi ele almak için finansal özgürlük hakkında rehberlik sağlar. Ayrıca, STÖ’lerin stratejik işleyişinin yanı sıra faaliyet ve mali düzeyde iyi yönetim için temel ilkeleri göstermektedir. Program, katılımcıların etkili eylem ve girişimleri planlamak ve organize etmek için yararlanabilecekleri araç ve kılavuzlarla tamamlanmaktadır. Sonuç olarak, sivil katılımın artırılmasına yardımcı olmak ve yurttaşların toplumsal meselelere olumlu katkı ve etkide bulunmalarını sağlamak için kapsamlı destek ve tavsiyeler sunmaktadır.

Program ve materyalleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim materyalinin geliştirilmesi, sivil toplumu güçlendirmek ve yurttaşların kamusal alana katılımını teşvik etmek amacıyla EMERGE tarafından uygulanan kapsamlı faaliyetlerin sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Proje, katkısını daha da ileriye götürmek amacıyla, vatandaşların bilgilerini arttırmak ve görüş ve değerlerini toplumumuzun gelişmesine katkıda bulunacak eylemlere dönüştürme becerilerini geliştirmek için çok sayıda faaliyet uygulayacaktır.

Hanna Yerega, CARDET’te eğitim ve inovasyon projelerinde çalışan bir iletişim görevlisidir

*Program, kursiyerlerin etkili girişimler ve eylemler planlamak ve düzenlemek için yararlanabilecekleri araçlar ve kılavuzlarla tamamlanmaktadır

Hanna Yerega tarafından

 

Active-Citizens-Fund-EMERGE_Iceland_Lienchtenstein_Norway

The EMERGE: EMpowERinG civic Engagement and participation project benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme,funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021. [Project Number: 29_ACF CY_CARDET]

Copyright © | Privacy policy